Σύνολο Επισκεπτών:Σύνολο Επισκεπτών:91098

Τι είναι χαμηλή όραση

Χαμηλή ΌρασηΩς χαμηλή όραση ονομάζεται η κατάσταση μειωμένης οπτικής απόδοσης με οπτική οξύτητα μικρότερη των 4/10 ή/ και οπτικό πεδίο μικρότερο των 60° και η οποία δεν διορθώνεται περαιτέρω με γυαλιά ή φακούς επαφής. Ο ασθενής με χαμηλή όραση παρόλο που βιώνει σημαντική απώλεια της όρασής του δεν θεωρείται και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τυφλός. Νομικά τυφλός θεωρείται ένας ασθενής με όραση μικρότερη του 1/10 ή/ και οπτικό πεδίο μικρότερο των 20°. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η ελάχιστη όραση που μπορεί να υπάρχει διαφέρει σημαντικά από την τύφλωση (μη αντίληψη φωτός). Σε παγκόσμια κλίμακα οι ασθενείς με χαμηλή όραση υπολογίζονται σε 124 εκατομμύρια, ενώ οι νομικά τυφλοί περίπου σε 37 εκατομμύρια.

Η πράξη μας έχει δείξει οτι τα επίπεδα λειτουργικότητας της όρασης σε κάθε πάθηση είναι διαφορετικά ακόμα και αν μετρούνται με την ίδια μείωση οπτικής οξύτητας. Πρόσθετα, κάθε ασθενής εμφανίζει επίσης διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας σε σχέση με κάποιον άλλο ασθενή, ακόμα και αν πάσχουν από την ίδια πάθηση με ίδια επίπεδα οπτικής οξύτητας. Ας μην ξεχνάμε οτι η όραση είναι πολλά περισσότερα πράγματα από την οπτική οξύτητα η οποία προσδιορίζει μόνο πόσο καθαρά βλέπουμε. Το ίδιο ισχύει και για όσους ασθενείς βιώνουν ελλείμματα στο οπτικό τους πεδίο. Λειτουργικά μια έλλειψη οπτικού πεδίου στο κάτω μέρος είναι πιο σοβαρή και προκαλεί μεγαλύτερες δυσκολίες (βάδιση, κατέβασμα σκάλας, ανάγνωση, κ.α.) από μια έλλειψη στο πάνω μέρος. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ηλικία του ασθενή και το νοητικό του επίπεδο καθώς μπορούν να βοηθήσουν τόσο τον ίδιο όσο και τους ειδικούς στην υιοθέτηση στρατηγικών και την χρήση μέσων με σκοπό την αντιστάθμιση της όποιας απώλειας όρασης.

 
Interpolated inhibitor greenly viagra kopen zonder recept nederland cialis zonder recept bij apotheek greenly also sildenafil kopen apotheek legitimate